Over IAB ingenieurs

Optimale veiligheid van mens en machine
Het begrip optimale veiligheid levert in de praktijk vaak de nodige problemen op. Enerzijds willen we gebruikers zo goed mogelijk beschermen tegen gevaren. Anderzijds willen we ook goed met machines en apparaten kunnen werken. Soms valt er met machines niet te werken, doordat beveiligingen onpraktisch zijn.

Missie / Visie / Strategie
Het waarborgen en bevorderen van het menselijk welzijn door het ter beschikking stellen en inzetten van veiligheidsexpertise voor producten, machines, installaties, arbeidsmiddelen, werkplekken en werksituaties. 
Het delen van kennis en kunde op het gebied van veiligheid is één van onze belangrijkste drijfveren.

Werkzaamheden
IAB Ingenieurs is gespecialiseerd in veiligheidsbeoordelingen en dan met name van producten en werkplekken. IAB Ingenieurs heeft twee hoofdwerkzaamheden:

Training en Opleiding
Advies en consultancy

Centraal in ons werk is het geven van trainingen en opleidingen.
Waarom IAB?
IAB Ingenieurs voert aan de hand van de nieuwste eisen en normen een degelijke risicoanalyse uit. Dit betekent dat snel en trefzeker veiligheidsrisico’s in kaart worden gebracht.
IAB Ingenieurs legt haar bevindingen vast in een begrijpbaar rapport. Op grond van dit duidelijke rapport gaan wij met u na welke maatregelen nodig zijn
Aansluitend op die maatregelen stellen wij alle benodigde documentatie samen. Dit voorkomt aansprakelijkheids-problemen.

Samenwerking
Aansluitend op onze advisering behoren er vaak praktische veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
Dit kan variëren van eenvoudige productaanpassingen tot complexe veiligheidsbesturingen, maar ook organisatorische en communicatie oplossingen horen hierbij.