Webinar explosieveiligheid en bewustwording

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.
Leestijd: < 1 minuten

Regelmatig worden we gevraagd voor het geven van zogeheten ATEX Awareness trainingen. Dit zijn op maat gemaakte trainingen, waarbij we de werknemers bewustmaken van de gevaren en risico’s en vooral ook de specifieke maatregelen die zijn genomen om het explosierisico te beheersen. Immers iedereen die een gevarenzone betreedt, dient hiervoor een passende instructie te hebben gehad.

Voorwaarde ATEX awareness training: explosieveiligheidsdocument is up-to-date

Een belangrijk voorwaarde voor deze Awareness trainingen is het up-to-date hebben van het explosieveiligheidsdocument, met o.a. de gevarenzones en ook de organisatorische maatregelen.
De specifieke bedrijfsinformatie wordt vervolgens gebruikt in de training en zoveel mogelijk aangevuld met “eigen” praktijksituaties.

Bij incidenten met gevaarlijke stoffen blijkt dat de meest voorkomende directe oorzaak een menselijke fout is. Daarnaast falen in een groot gedeelte van de incidenten de maatregelen in het voorkomen van ontsteking of zelfontbranding. Hierbij is statische elektriciteit ook regelmatig een oorzaak van ontsteking.

Via onze website kun je een rapport van het RIVM gratis downloaden waarin o.a. wordt aangegeven dat het nodig is dat de bekendheid onder het personeel en contractors met procedures en voorschriften wordt vergroot.  Er moet ook voor worden gezorgd dat deze procedures en voorschriften goed worden toegepast en opgevolgd.

Zelf een ATEX Awareness training opzetten

Uiteraard kun je de Awareness training ook zelf opzetten en intern gaan geven. Hoe je dat kunt doen laten we zien in een online instructie in de vorm van een webinar. Bij dit webinar worden downloads en en de opnames beschikbaar gesteld. Hiermee kun je vervolgens je eigen Awareness training maken.

Details

Datum: vrijdag vrijdag 17 september 2021
Tijd: van 10-11 uur
Kosten: € 30 per persoon, inclusief downloads en mogelijkheid om terug te kijken.

Meld je nu aan via het webinarplatform WebinarGeek.