Ontstaat er ook een explosieve atmosfeer bij dieselolie?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Nee, onder normale omgevingscondities is er geen explosieve atmosfeer bij dieselolie, maar er zijn uitzonderingen.

Normale omgevingscondities zijn voor ATEX:

  • Temperatuur -20°C tot + 60 °C.
  • Druk 0,8 tot 1,1 bar.
  • Zuurstof 21 +/- 1%.

In de praktijk nemen we meestal aan dat dieselolie een vlampunt heeft van 55 °C.

Stel dat dieselolie is opgeslagen in een tank, welke rechtstreeks door de zon wordt beschenen. Volgens de NPR 7910-1 moeten we bij tanks die rechtstreeks door de zon worden beschenen, rekening houden met een maximale temperatuur van 60 °C. Wanneer het gaat om opslaghoeveelheden (buitenlucht) van meer dan 5000 kg, geeft de NPR 7910-1 aan dat een zonering zinvol is. Om bij opslagtanks van dieselolie een ATEX zonering te voorkomen, kunt u deze het best beschermen tegen directe instraling van de zon, want dan mogen we rekenen met een maximale omgevingstemperatuur van 40 °C + 5°C veiligheidsmarge. De maximale temperatuur blijft dan lager dan 55 °C.

Een heel andere situatie krijgen we, wanneer we de dieselolie fijn gaan vernevelen. Dan ontstaat er wel een explosieve atmosfeer.

proef met vloeistof met hoog vlampunt
Proef met vloeistof met hoog vlampunt

Een ander punt wat vaak wordt vergeten is dat nevels van vloeistoffen met een hoog vlampunt ook een explosieve atmosfeer kunnen geven. Tijdens de proef laten we aan de hand van een eenvoudig proefje zien, hoe met een vloeistof met een hoog vlampunt eenvoudig een steekvlam kan worden verkregen, ondanks dat de omgevingstemperatuur veel lager is dan het vlampunt.