Aarding van een pneumatische pomp

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Moet een pneumatische pomp ook geaard worden?

Een pneumatische pomp wordt aangedreven door perslucht, dus de pomp heeft geen elektrische aansluiting om deze pomp aan te drijven. Een aarding zou dan wellicht niet nodig kunnen zijn, omdat er geen elektrische aansluiting is.

pneumatische pomp
Pneumatische pomp

Echter de pomp zal worden gebruikt om een vloeistof te verpompen. Hierbij ontstaat statische oplading. Alleen al om deze reden dient de pomp vereffend en geaard te worden.

Daarnaast is het verplicht om in gevarenzones alle metalen delen voldoende te vereffenen en te aarden.

Meestal brengt de fabrikant van de pomp een aardingspunt aan op de pomp, hier kun je dan een vereffeningskabel aanbrengen.