10% dodelijke ongevallen door explosies

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Uit een Duits onderzoek naar dodelijke ongevallen (periode 2004 – 2015) in de chemische industrie is gebleken dat 10 procent van de dodelijke ongevallen door explosies wordt veroorzaakt. Daarom is het belangrijk om goede maatregelen te nemen tegen het ontstaan van explosies. Dat kan door het nemen van technische en organisatorische maatregelen.

Van 300 dodelijke ongevallen in de chemische industrie waren 5 categorieën (% zijn afgerond) aan te wijzen:

 • Voertuigen / transportmiddelen (30%)
 • Machines / installaties (20%)
 • Vallen van hoogte (15%)
 • Vallende voorwerpen / objecten (15%)
 • Explosies / vlammen (10%)
 • Overig (10%)
Ex-driehoek
Ex-driehoek

Wanneer we focussen op explosiegevaar, stel jezelf en intern de vraag:

 • Weet ik of er een explosiegevaar bestaat op mijn arbeidsplaats?
 • Ken ik de risico’s en de genomen maatregelen?
 • Ben ik voorzichtig met werkzaamheden in gebieden met brand of explosiegevaar?
 • Meld ik gebreken die met explosiegevaar te maken hebben?
 • Werk ik alleen na goedkeuring / werkvergunning bij het uitvoeren van onderhoud, reparatie, etc.


Indien u op 1 van de 5 vragen nee hebt geantwoord, onderneem dan passende acties.

De feiten: 32 mensen werden in 2004 – 2015 gedood door explosies en hun gevolgen.