Is anti-statische kleding altijd verplicht in ATEX zones?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

In ATEX zones is het dragen van anti-statische kleding niet altijd verplicht. In de IEC/TS 60079-32-1 staat een tabel waarin wordt aangegeven wanneer anti-statische kleding verplicht is of wordt geadviseerd of niet noodzakelijk is. Dit is afhankelijk van de aard van de zone (0, 1, 2 of 20, 21, 22), de MIE (minimum ontstekingsenergie) en de mogelijkheid tot het daadwerkelijk opladen.
We adviseren om voor uw specifieke situatie de hierboven beschreven norm te raadplegen en dan specifiek paragraaf 11.5.
In ATEX zones is het dragen van anti-statische schoenen doorgaans altijd wel verplicht, hoewel voor gevarenzone 22 de noodzaak hiervan nog nader kan worden onderzocht.

In de ATEX 153 richtlijn (bijlage 2) komen we het volgende tegen:

Bij het voorkomen van ontstekingsgevaar overeenkomstig artikel 3, wordt ook rekening gehouden met elektrostatische ontladingen die van werknemers of de arbeidsomgeving als ladingsdrager of ladingsproducent uitgaan.
Aan werknemers worden geschikte werkkleding ter beschikking gesteld van materiaal dat niet tot elektrostatische ontladingen leidt die explosieve atmosferen tot ontsteking kunnen brengen.

Op basis van de ATEX 153 richtlijn zou je kunnen lezen dat anti-statisch werkkleding altijd verplicht is.
In artikel 4 van de ATEX 153 richtlijn staat het volgende:

Bij het voldoen aan zijn verplichtingen dient de werkgever de specifieke risico’s die voortvloeien uit explosieve atmosferen te beoordelen, daarbij ten minste rekening houdend met:
– de waarschijnlijkheid van het voorkomen en het voortduren van explosieve atmosferen;
– de waarschijnlijkheid dat ontstekingsbronnen, elektrostatische ontladingen daaronder begrepen, aanwezig zijn, actief worden en daadwerkelijk ontsteken;
– de installaties, de gebruikte stoffen, de processen en hun mogelijke wisselwerkingen;
– de omvang van de te verwachten gevolgen.
De explosierisico’s moeten in hun geheel worden beoordeeld.

Dus we beschouwen in relatie tot de gevarenzone de kans op oplading en de kans op daadwerkelijke ontsteking. Op basis hiervan kunnen we een keuze maken in het wel of niet dragen van anti-statische kleding.