Welke norm moet ik gebruiken voor het inspecteren van elektrische apparatuur in gevarenzones?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

In gevarenzones, zoals zone 0, 1, 2 en 20, 21 en 22 gebruik je voor de specifieke inspectie van explosieveilig materieel de NEN-EN-IEC 60079-17. Dit is de zogenaamde inspectie-norm voor elektrisch materieel in gevarenzones.

Ook de inspecties die volgens de NEN 1010 (Nederland) of het AREI (België) noodzakelijk zijn gelden ook voor installaties in gevarenzones.

Er zit een overlap tussen de standaard inspecties volgens de NEN 1010 of AREI en de NEN-EN-IEC 60079-17.

Nog een paar aandachtspunten:

  • Veel meetapparatuur is niet geschikt voor gebruik in gevarenzones. Metingen worden bij voorkeur uitgevoerd als er nog geen gevarenzone aanwezig is (bij nieuwe installaties) of als er gedezoneerd is.
  • Maak een inspectieplan.
  • Leg vast hoe vaak en wat periodiek geïnspecteerd moet worden.