Hoe gaan we om met veroudering van apparatuur in gevarenzones?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Ageing of veroudering van explosieveilige apparatuur is een aspect waar rekening mee moet worden gehouden. Ageing omvat niet alleen de veroudering van apparatuur, maar ook alle aspecten die de beschermingswijze tegen ontsteking aan kan tasten. Denk hierbij aan slijtage, corrosie, onjuist gebruik (omgevingsfactoren) of onvoldoende onderhoud.

klok in drukvaste behuizing
Klok in drukvaste behuizing

Bij veel chemische bedrijven is ageing een belangrijk aspect van inspecties, aangezien diverse installaties met onder andere gevarenzones en explosieveilige apparatuur al vanaf de jaren “60 in bedrijf zijn. Een gedetailleerde inspectie volgens de IEC 60079-17 is zeker noodzakelijk indien de “oudere” Ex apparatuur al langere tijd niet is geïnspecteerd.

De Ex-inspecteur zal voldoende kennis moeten hebben van de diverse beschermingswijzen tegen ontsteking, om als zodanig een oordeel te kunnen geven over oude explosieveilige apparatuur. Naast de inspectielijsten, zoals deze in de IEC 60079-17 worden genoemd, zal ook praktisch gezien naar de veroudering van de apparatuur moeten worden gekeken.

Voorbeelden van veroudering die de beschermingswijzen direct of indirect kunnen aantasten zijn o.a.:

  • Gescheurde pakkingen (uitgedroogd / gebroken / verpulverd).
  • Scheuren in kunststof behuizingen, waardoor vocht binnen kan treden.
  • Afgebroken bouten of deksels, die vanwege corrosie niet meer normaal los te krijgen zijn.
  • Gecorrodeerde vlamspleten van drukvaste behuizingen (Ex d).
  • Sterk gecorrodeerde behuizingen.
  • Gebroken wartels doordat deze door UV-straling en kabelspanning gescheurd zijn.

Bovengenoemde gebreken dienen in relatie tot de gevarenzone volgens een plan van aanpak te worden aangepakt. Vervanging van de apparatuur is lang niet altijd noodzakelijk, reparaties kunnen worden uitgevoerd aan explosieveilige apparatuur, mits ook hier weer voldoende deskundigheid aanwezig is. De norm IEC 60079-19 behandelt het aspect van reparatie van explosieveilige apparatuur.

De deskundigheid van de ATEX inspecteur kan worden aangetoond met een afgelegd examen volgens module 007/008. Meer info.