Kan gasdetectie worden gebruikt als vervanging van Ex -apparatuur?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Nee, gasdetectie kan wel een ondersteunde beveiliging geven, door bijvoorbeeld een gebied niet meer als zone 1 te beschouwen, maar als een zone 2. Maar volledig wegnemen van een gevarenzone kan in de meeste gevallen niet.

Het toepassen van gasdetectie wordt doorgaans gebruikt om brandbare dampen / gassen te detecteren en daarop corrigerende maatregelen te nemen. In sommige situaties wordt bij een alarm de ventilatie verhoogd en in andere situaties worden elektrische apparatuur afgeschakeld of worden kleppen afgesloten. Allerlei variaties en combinaties zijn hierbij mogelijk.