Kunnen stoflagen worden ontstoken en ook stofexplosies veroorzaken?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Stoflagen van brandbaar poeder kunnen zeker worden ontstoken. Dergelijke stoflagen, kunnen afhankelijk van het brandgetal gaan smeulen of branden.

tabel B3 Brandbaarheidsklassen
Tabel B3 Brandbaarheidsklassen

Of een smeulende stoflaag een stofexplosie kan veroorzaken is afhankelijk van de aanwezigheid van een stofwolk. Een smeulbrand in een stoffilter, waar op een gegeven moment een stofwolk aanwezig is (tijdens schoonkloppen van het filter), kan zeker wel een stofexplosie veroorzaken.

Stoflagen geven ook aanleiding tot een gevarenzone. Zie tabel A2. In de ATEX training Ex 002 leer je meer omtrent zoneren. Meer informatie.