Welke gevarenzone is aanwezig bij een machine waar stoflagen aanwezig zijn?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.
gevarenzone 21 stoflagen
Gevarenzone 21 stoflagen

Rondom een machine zijn langdurig stoflagen aanwezig. Volgens de NPR 7910-2 geldt, dat wanneer de stoflagen er langer dan 8 uur aanwezig zijn, dat dit een zone 21 geeft van de gehele ruimte.

Hierbij gaan we er van uit dat het stof ook daadwerkelijk kan opwervelen.