Welke geharmoniseerde normen zijn er volgens de ATEX 114 richtlijn?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

De ATEX 114 richtlijn (2014/34/EU) is de zogenaamde fabrikantenrichtlijn. Het verplicht fabrikanten, om apparatuur die in explosieve gevaarlijke gebieden wordt gebruikt, te certificeren. Bij de certificering van dergelijke apparatuur maakt d efabrikant zoveel mogelijk gebruik van zogenaamde geharmoniseerde normen.

Wanneer je de geharmoniseerde normen gebruikt, mag je er van uitgaan dat je product aan de juiste voorschriften voldoet. Let wel op! Je moet ook altijd aan de ATEX 114 richtlijn voldoen.

Op de website van EU Growth, vind je een lijst met de geharmoniseerde normen. (Tip: scroll helemaal naar beneden en download de lijst als een PDF.

Een willekeurig aantal voorbeelden van normen:

  • EN 1127-1 Explosive atmospheres – Explosion prevention and protection – Part 1: Basic concepts and methodology.
  • EN 1127-2 Ontploffingsgevaarlijke atmosferen voor mijnbouw
  • EN 16447 Explosie terugslagkleppen
  • EN 50050 Elektrostatische handspuitapparatuur
  • EN 60079-1 Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures
  • EN 60079-31 Bescherming van materieel tegen stofontbranding door omhulsel „t”.