Hoe groot moet een breekplaat op een silo zijn, om de druk bij een explosie te kunnen ontlasten?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Breekplaten op silo’s worden toegepast om de optredende druk bij een stofexplosie af te voeren en de krachten op de silo te ontlasten, zodat de schade beperkt blijft tot de breekplaten. Ook bij stoffilters worden tegenwoordig vaak breekplaten toegepast. De grootte van het oppervlak is van veel factoren afhankelijk.

Tegenwoordig wordt de grootte bepaald volgens een Europese norm, de EN 14491. Oudere normen waren vroeger veel conservatiever, waardoor er zeer grote oppervlaktes aan breekplaten nodig waren. Op het internet zijn online berekeningsprogramma’s beschikbaar.

Naast het toepassen van breekplaten moet ook goed worden nagedacht over de ontkoppeling van de explosie naar de rest van de installatie. Met andere woorden, er moet worden voorkomen dat de explosie zich verder voortplant in de rest van een proces. Hiervoor zijn passieve systemen en actieve systemen beschikbaar. Een passief systeem, zoals een terugslagklep, reageert op de effecten van een explosie. Een actief systeem maakt gebruik van sensoren die een ontstekingsbron of druk kunnen waarnemen, waarna een klep actief wordt gesloten of een blusmiddel wordt ingespoten.

Dergelijke beveiligingssystemen dienen volgens de ATEX 114 gecertificeerd te zijn. Het zijn zogenaamde autonome beveiligingssystemen en dienen een EU-typeonderzoek of een eenheidskeuring te ondergaan, alvorens deze in de handel mogen worden gebracht.

In een video van de firma Rembe wordt de explosie-ontkoppeling duidelijk weergegeven, zie >>>>