Wanneer mag je volgens de wet ATEX inspecties uitvoeren?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Er is veel onduidelijk over het inspecteren van ATEX apparatuur. Wanneer ben je nou als inspecteur bevoegd om ATEX apparatuur te inspecteren? Wij krijgen hier regelmatig vragen over. De belangrijkste vragen over ATEX inspecties uitvoeren zetten we op een rij.

1. Zijn er wettelijk eisen ten aanzien van het uitvoeren van ATEX inspecties?

Ja, de inspecteur moet deskundig zijn. Hoe deze deskundigheid moet worden aangetoond geeft de wet niet aan. Wel is er een soort goed vakmanschap en dan komen we bij de norm NEN-EN-IEC 60079-17 terecht. Wanneer kan worden aangetoond dat de inspecteur voldoende kennis heeft, bijvoorbeeld door een training volgens IEC 60079-17 en examen te hebben gedaan, dan hebben we aantoonbaarheid.

2. Als er na installatie een inspectie heeft plaatsgevonden en er geen storing/defect/wijziging aan apparatuur is geweest, wat voor type herinspectie moet er dan conform NEN EN IEC 60079-17 plaats vinden?

Het gaat hierbij het dan om een visuele/nauwkeurige inspectie, immers bij de eerste installatie moet er een gedetailleerde inspectie hebben plaats gevonden.

Maar let op, periodiek dient een deel van de installatie, bijvoorbeeld 15%, ook weer gedetailleerd te worden geïnspecteerd. In de NEN-EN-IEC 60079-17 staat in bijlage A een flowschema voor het bepalen van herinspecties.

3. Ik zie dat IAB ingenieurs een 3-daagse training aanbieden voor ATEX inspecteur. Wordt er na een met goed resultaat gevolgde cursus ATEX inspecteur + examen voldaan aan de wettelijke eisen?

Ja, indien een cursist de cursus tot ATEX inspecteur volgt en slaagt voor het examen, hebben we wettelijk bewijs van deskundigheid.

4. Voldoet die persoon ook aan de juiste eisen om inspectie uit te voeren na installatie (bijvoorbeeld nadat een onderdeel extern door een ATEX-deskundige is gerepareerd?

Ja, de 3-daagse IAB training + examen leidt op tot volwaardig ATEX inspecteur. Dus voor visuele, nauwkeurige en gedetailleerde inspectie. Een onderdeel dat is gerepareerd en weer wordt aangesloten, kan dan door de inspecteur gedetailleerd worden geïnspecteerd.

LET OP!
De training ATEX inspecteur veronderstelt dat de cursist voldoende kennis heeft omtrent de juiste manier van installatie. Is dat niet het geval, dan dient de cursist eerst de Ex 003 training ATEX Elektrische Installaties te volgen. Hier wordt geleerd hoe alles geïnstalleerd zou moeten zijn. Pas daarna kun je beginnen met inspecteren.