Met welke ontstekingsbronnen dienen we rekening te houden in het kader van ATEX?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Bij het maken van een ontstekingsanalyse gaan we op zoek naar alle mogelijke ontstekingsbronnen die een explosie zouden kunnen veroorzaken. Hierbij gaan we ervan uit dat er sprake is of kan zijn van een explosieve atmosfeer. De ontstekingsbronnen zijn beschreven in de NEN-EN 1127-1.

Een uitgebreide beschrijving van de ontstekingsbronnen is te vinden in de NEN EN 1127-1, als ook in de NPR 7910-1 en –2. In de genoemde normen zijn tevens ook de mogelijke maatregelen beschreven.

tabel B6 ontstekingsbronnen volgens EN-1127-1
Tabel B6 ontstekingsbronnen volgens EN-1127-1

Een iets andere indeling in ontstekingsbronnen en een korte toelichting vind je in de onderstaande tabel. Dit geeft wat meer begripsvorming.

ontstekingsbronnen +uitlegnnen
Ontstekingsbronnen +uitleg

Waar kun je ontstekingsbronnen aantreffen?
De start van een ontstekingsanalyse is het beoordelen of één of meerdere ontstekingsbronnen aanwezig kunnen zijn. Door de tabel af te lopen en aan te geven of ontstekingsbronnen relevant zijn, wordt een eerste selectie gemaakt.

Soms is 100% uitsluiting niet te geven

Sommige ontstekingsbronnen zijn vaak helemaal niet aanwezig, zonder enige discussie, andere ontstekingsbronnen zijn vaak veel lastiger te beoordelen, zoals statische elektriciteit, mechanisch opgewekte vonken door stoten, wrijving, slijpen, etc. Soms is een 100% uitsluiting niet te geven. Dit maakt de ontstekingsanalyse lastig.

Een oud gezegde: bij twijfel niet inhalen, kan dan het beste worden gehanteerd. Bij het inventariseren van de ontstekingsbronnen is het de kunst om in dit stadium nog zo weinig mogelijk aan de maatregelen te denken.

Kunnen ontstekingsbronnen mogelijk aanwezig zijn, dan nemen we deze bronnen over in de ontstekingsanalyse.


explosieveilige vorkheftruck
Explosieveilige vorkheftruck

De fabrikant van de explosieveilige vorkheftruck heeft een ontstekingsanalyse moeten maken van de heftruck. Daarnaast is er ook een geharmoniseerde norm beschikbaar. Uiteindelijk certificeert de fabrikant en brengt een ATEX markering aan.


Meer leren over het certificeren van mechanische apparatuur of het maken van ontstekingsanalyses, volg dan de Ex 014 of Ex 016 training.