Wat betekent de beschermingswijze “h”?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

De beschermingswijze “h” is een generieke aanduiding voor explosieveilige mechanische apparatuur.

De beschermingswijze “h” komt voort uit de geharmoniseerde normen voor niet elektrische apparatuur (mechanische apparatuur), de ISO/EN 80079-36 en -37.

De nieuwe codering voor mechanische apparatuur is gebaseerd op de beschermingswijzen:

  • c (constructief veilig)
  • k (olie-vulling)
  • b (bewaking van ontstekingsbronnen).

De ISO 80079-36 en -37 hebben de NEN-EN 13463 normen vervangen. In deze oude normen werden de beschermingswijzen c, b en k ook al gebracht, maar de letter “h” heeft deze vervangen.

De fabrikant is verplicht om in de gebruiksaanwijzing te vermelden welke beschermingswijzen zijn toegepast, c, b of k, maar op het typeplaatje komt “h”.

nieuwe codering voor mechanische apparatuur
Nieuwe codering voor mechanische apparatuur

Een IECEx certificering is ook mogelijk voor mechanische apparatuur. Zelfcertificering is onder IECEx niet mogelijk, zoals dat voor een ATEX certificering voor categorie 2 en 3 (niet elektrische apparatuur) wel mogelijk is.

Een IECEx certificering voor mechanische apparatuur betekent dus dat een IECEx Certification Body ook de apparatuur heeft beoordeeld. Dus een onafhankelijke toetsing heeft dan plaats gevonden. Dit in tegenstelling tot ATEX, waarbij mechanische apparatuur (categorie 2 en 3) door de fabrikant zelf gecertificeerd is.

De ontstekingsanalyse is van wezenlijk belang bij de beoordeling van mechanische apparatuur. Met name de mechanische vonken (kort slijpvonken, lang slijpvonken en impactvonken) en statische elektriciteit zijn altijd belangrijke issues bij de ontstekingsanalyse.

Meer leren over de beoordeling van mechanische apparatuur, de nieuwe normen ISO/EN 80079-36 & -37, volg dan onze ATEX training Ex 014, deze is zelfstandig en in eigen tijd te volgen als een e-learning. Meer informatie.