Waarom ATEX certificaten voor werknemers in ATEX gevarenzones?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Werknemers die werkzaamheden verrichten in ATEX gevarenzones moeten instructies hebben gehad over de explosierisico’s en de maatregelen die zijn genomen. Deze ATEX instructie kan in allerlei vormen en diepgang worden verstrekt. Een methode om aan te tonen dat de werknemer deze instructie heeft gehad, is het volgen van een ATEX training en een passend examen. Dit is een methode en niet de enige. We kunnen hierbij het beste nog wat onderscheid gaan maken.

 • Werknemers in vaste dienst bij een bedrijf of langdurig via een contractor, volgen het beste een ATEX training die gericht is op de betreffende bedrijfssituatie. Een dergelijke training moet op zijn minst de ATEX zones behandelen die in dat bedrijf aanwezig zijn en ook de technische en organisatorische maatregelen moeten aan bod komen. Dergelijke bedrijfstrainingen worden afgesloten met een examen en alles wordt goed gedocumenteerd. Als herhalingsfrequentie kunnen we 5 jaar aanhouden. Het behalen van certificaten, zoals Ex 001, Ex 002, etc. voor deze medewerkers is minder relevant. Let wel op: werknemers die ook daadwerkelijk ATEX apparatuur installeren of repareren dienen een diepgaande ATEX training te volgen.

Zijn de gevarenzones beperkt en/of overzichtelijk in een bedrijf, dan is het ook mogelijk om via e-learning de ATEX training aan te bieden.

 1. Werknemers die voor veel verschillende bedrijven werkzaamheden verrichten volgen een ATEX training waarin de algemene principes van ATEX aan bod komen. De ATEX training moet gericht zijn op de werkzaamheden die worden verricht. Denk aan ATEX gevarenzones bepalen, ATEX apparatuur installeren, ATEX apparatuur onderhouden, ATEX apparatuur inspecteren, etc. Een dergelijke training wordt bij voorkeur opgevolgd door een examen voor de desbetreffende opleidingsmodule, zodat de werknemer een certificaat heeft.

Een aantal praktijkvoorbeelden

 • Een groot productiebedrijf van zetmeel waarbij dagelijks operators in ATEX gebieden met stofexplosiegevaar werken.
  • Voor deze situatie is het van belang om de operators bekend te maken met de gevaren van stofexplosies. Een training van 1 dagdeel is voldoende, waarbij met praktijkvoorbeelden van explosies, de zoneringstekeningen, de genomen maatregelen, de werknemers op de hoogte worden gebracht. De training wordt afgesloten met een examen en de resultaten worden vastgelegd. De werkgever kan aantonen dat de juiste instructie is verstrekt.
  • Een dergelijke training kan ook prima via e-learning worden aangeboden. Belangrijk hierbij is dat de bedrijfsspecifieke situaties ook in de training behandeld worden.
 • Een grote chemische plant met diverse gevarenzones met gasexplosiegevaar.
  • Voor operators zie vorige voorbeeld.
  • De technische dienst installeert regelmatig ATEX apparatuur in gevarenzones. De medewerkers van de technische dienst, zullen naast de algemene ATEX instructies, een technische ATEX training moeten volgen. Een dergelijke training neemt al gauw 1,5 – 3 dagen in beslag. Deze training wordt afgesloten met een examen. De risico’s zijn groter en met het afnemen van een examen is er onafhankelijk bewijs van competentie.

Er zijn nog veel meer praktijkvoorbeelden te noemen, maar het beste neemt u contact met ons op voor een specifiek advies voor training en examinering. Stuur een e-mail naar: iab@iab-ingenieurs.nl

Tot slot: vrijwel elke training van IAB Ingenieurs wordt afgesloten met een examen. Dit examen heeft minimaal het niveau van de IECEx examens. Hiermee bereid u zich dan ook prima voor op een IECEx examen.