Aardgas, explosies en ATEX

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Explosies door lekkende gasleidingen of andere oorzaken kunnen enorme schades veroorzaken. Dit getuigt de diverse explosies in huizen en flatgebouwen.

Gasexplosie in woning

Aardgasleidingnetten zijn in vrijwel ieder bedrijf aanwezig. Sommige bedrijven hebben een aardgasreduceerstation, waar de aardgasdruk wordt gereduceerd van bijvoorbeeld 40 bar naar 8 bar. Voor verbrandingstoestellen, zoals heaters of CV-ketels wordt de druk nog verder gereduceerd, naar bijvoorbeeld 30 of 300 mbar.

In een bedrijf waar gezien de explosierisico’s een explosieveiligheidsdocument (EVD) verplicht is, dienen ook de explosierisico’s ten gevolge van aardgas te worden beoordeeld in het EVD.
Is er geen noodzaak tot het opstellen van een EVD, dan dienen de risico’s ten gevolge van aardgas te zijn beoordeeld in de bedrijfs-RI&E (risico-Inventarisatie en -Evaluatie).

In een EVD beschouwen we de lagere drukken aardgas als geen gevarenbron in de zin van de NPR 7910-1. Hieraan zijn wel extra voorwaarden verbonden, voordat we kunnen stellen dat het geen gevarenbron is. Zo dient het aardgasleidingsysteem goed te zijn ontworpen, beproefd, onderhouden en regelmatig te worden geïnspecteerd. Met name dit laatste blijft nog wel eens achterwege. Daarnaast mag bij een eventuele lekkage er geen opeenhoping van aardgas kunnen plaats vinden. Met andere woorden er dient voldoende ventilatie te zijn.