Explosie in houtmeelfabriek Chester (UK)

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

In juli 2015 was er een enorme explosie in een houtmeel fabriek in Chester (UK). Afgaande op informatie uit de krant, waren er in 2010 en 2012 ook al branden geweest. Vaak geen goed teken. De beelden laten maar weer eens zien hoe vernietigend de kracht van een explosie is.

explosie in Chester
Explosie in Chester

In stofomgevingen is het altijd bijzonder belangrijk om de omgeving schoon te houden.

Good housekeeping of schoon huishouden is van levensbelang.

In de voedingsmiddel-industrie is dat vaak geen probleem, omdat het schoonhouden ook al verplicht is vanuit de hygiëne-voorschriften. In houtbewerkingsplaatsen, houtmalerijen, etc. is de situatie wel eens anders. Daar kan in de omgeving veel stof aanwezig zijn. Dat is niet alleen erg ongezond, maar dit stof kan ook bijdragen aan de explosie, met vaak een zeer vernietigende werking.

Stoflagen die langdurig (langer dan 8 uur) aanwezig zijn geven een ATEX zone 21. Dat betekent dat er maatregelen moeten worden genomen om zelfs ontstekingsbronnen te vermijden bij te verwachte storingen en bij normaal bedrijf. Een dramatisch ongeval vond plaats in de suikerfabriek van Imperial Sugar. Klik hier voor de video (link opent in Youtube).

explosie in Chester
Explosie in Chester

Daarnaast is het belangrijk om ook naar de inwendige zonering te kijken van stofvoerende apparatuur. Een maalmolen voor stof is al gauw een zone 20 inwendig. Dit betekent dat de maalmolen bij een abnormale storing, te verwachten storing en tijdens normaal bedrijf geen ontstekingsbron mag hebben. Dit is bij een maalmolen vrijwel nooit uit te sluiten en derhalve moeten er andere veiligheidsmaatregelen worden genomen.