Explosie in Amercentrale in 2014 veroorzaakt door smeulende houtkorrels / ATEX HAZOP

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.
explosie en brand Amercentrale
Explosie en brand Amercentrale

Onderzoek naar de brand en explosie bij de Amercentrale in Geertruidenberg (NL) heeft uitgewezen dat smeulende houtpellets de vermoedelijke oorzaak is. Na de explosie is onder brand ontstaan bij de rubberen transportbanden hetgeen grote zwarte rookwolken veroorzaakte.

Door langdurig opslag van houten pallets(korrels) in een silo is hierin waarschijnlijk broei ontstaan. Dit smeulende hout heeft een explosie veroorzaakt door de ontsteking van brandbare pyrolyse gassen of door ontsteking van een stofwolk.

Tijdens het ontwerp was rekening gehouden met mogelijke smeulbranden, een detectiesysteem om smeulen in de silo te detecteren was aangebracht, echter dit systeem was minder betrouwbaar dan gedacht. Daarnaast bleek dat de silo geen fysieke afsluiting had waardoor voorkomen had kunnen worden dat brandbaar materiaal op de transportband had kunnen vallen. Ook in het procesontwerp hadden zaken verbeterd kunnen worden om een explosie te voorkomen.

In 2012 was ook al een brand geweest in een biomassacentrale in Engeland. Zie explosie brand Tilbury Power Station.

Voor dergelijke procesinstallaties is een HAZOP (Hazard and Operatibility studie) absoluut in noodzakelijk. In de praktijk worden echter de mogelijke ontstekingsbronnen nog wel eens vergeten. Daarom is een ATEX HAZOP zeker noodzakelijk. Dit is een aanvulling op de “standaard” HAZOP, waarbij specifiek wordt gekeken naar mogelijke ontstekingsbronnen.