Welke veiligheidsnorm is van toepassing op houtstof filterinstallaties?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Voor houtstof filterinstallaties is de norm NEN-EN 12779 van toepassing. Fabrikanten van stoffilterinstallaties zullen de norm van A tot Z tot zich moeten nemen en de wijzigingen moeten doorvoeren in hun nieuwe installaties.

Houtstof filterinstallaties dienen te worden beschreven in het explosieveiligheidsdocument. Oude filterinstallaties dienen op risico’s te worden beoordeeld. De NEN-EN 12779 kan als referentie hiervoor worden gebruikt. Nieuwe houtstof filterinstallaties dienen te voldoen aan de NEN-EN 12779.

De norm NEN-EN 12779 bevat vele voorschriften, bijvoorbeeld:

  • Voorschriften voor de betrouwbaarheid van beveiligingen op stoffilters. Dit is gerelateerd aan de NEN-EN ISO 13849-1. Veel beveiligingen moeten voldoen aan Performance Level c.
  • Een voorbeeld van een ontstekingsanalyse.
    • Bijvoorbeeld: mechanische impact vonken van bijvoorbeeld metalen delen in een leiding zijn doorgaans onvoldoende sterk, indien de impact energie kleiner is dan 20 Nm (volgens ISO/IEC 80079-36 tabel 7). Bij een luchtsnelheid van 40 m/s en een metalen onderdeel met een gewicht van 50 gram zal geen voldoende sterke impact vonken kunnen veroorzaken, immers E = 0,5 x m x V x V = 20 Nm.
  • Een overzicht van de aanwezige gevarenzones bij houtstof filters. In een overzichtelijke tabel staan de diverse zoneringen aangegeven.
    • Bijvoorbeeld: aan de vuile zijde in een stoffilter is een zone 20 aanwezig, als de de frequentie van reiniging van het filter meer dan 50% van de bedrijfstijd is.

De norm is verkrijgbaar via www.nen.nl of www.evs.ee.