Kunnen onderdelen met een snelheid kleiner dan 1 m/s geen ontstekingsbron zijn?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Ondanks de lage snelheid is het mogelijk dat bij hoge contactdrukken oppervlakken erg heet kunnen worden en als zodanig een ontstekingsbron kunnen zijn. Dus een ontstekingsbron is nog steeds mogelijk.

In paragraaf 6.4.3 van de ISO 80079-36 (de norm voor explosieveilige mechanische apparatuur) is beschreven dat ontstekingsbronnen door wrijving bij een relatieve contactsnelheid van maximaal 1 m/s niet in staat zijn om een explosieve atmosfeer te ontsteken. Er zijn echter een aantal uitzonderingen, o.a. stoffen en gassen die zeer gevoelig zijn voor ontsteking, zoals zwavel, waterstof, ethyleen, acetyleen, zwavelkoolstof, koolmonoxide, ethyleenoxide kunnen wel ontsteken bij een hoge contactdruk.

Bij snelheden groter dan 1 m/s moeten we bij de ontstekingsanalyse altijd rekening houden met ontstekingsbronnen. Met de ontstekingsanalyse leggen we vast welke maatregelen moeten worden genomen in de betreffende situatie. Dit is weer afhankelijk van de categorie of het Equipment Protection Level van de apparatuur.

Een askoppeling met een afschermkap zou een ontstekingsbron kunnen zijn, wanneer de askoppeling de afschermkap gaat raken. De contactsnelheid tussen askoppeling en stilstaande kap is groter dan 1 m/s. Afhankelijk van de zonering en de constructie van de afschermkap kan het nodig zijn om speciale maatregelen te nemen, denk aan een afschermkap van niet vonkend materiaal.

Maar let op: de te nemen maatregelen moeten altijd worden beoordeeld in relatie tot het vereiste Equipment Protection Level of categorie. In de ontstekingsanalyse dient dit te worden beoordeeld en afgewogen.

motor-askoppeling-pomp
Motor-askoppeling-pomp